Fredens hus utställning!

Dekorativ bild

Fredens Hus är på besök i Forumkvarteret juni ut och hela augusti med ett axplock ur deras verksamhet. Utställningen fokuserar på tre teman; hälsa, otrygghet och relationer.

Fyrisgården och Fredens hus har tillsammans drivit ALLA!-projektet för att skapa samtal om känsliga frågor tillsammans med personer med funktionsvariationer. De tre teman som vi har fokuserat extra på är hälsa, otrygghet och relationer. Nu kan du uppleva vårt arbete i vår alldeles egna utställning som står i Fredens Hus-utställningslokal i Forumgallerian. 

Ungdomarna som har deltagit i projektet har varit stommen för utställningens innehåll. Sju av dessa kan du möta i utställningslokalen när de gör sitt sommarjobb med att berätta om utställningen och leda övningar därifrån. För ungdomarna blir det både en möjlighet att bygga tilltro till sin egen förmåga, att uppmärksamma fler människor om värdet av samtal samt att stärka delaktigheten för personer med funktionsvariationer i samhället. ALLA!-utställningen skapades tillsammans med ungdomarna på Fyrisgården.

 

ALLA!-projektet genomförs gemensamt mellan Fyrisgården och Fredenshus med stöd från Uppsala kommun.

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap. Vi är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.