Om Forumkvarteret

Dekorativ bild

Forumkvarteret är ett dynamiskt innerstadskvarter mitt i centrala Uppsala som lever under dygnets alla timmar med bostäder, kontor, service, butiker, restauranger och caféer samlat i tre olika huskroppar från olika tidsepoker omgärdat av Bredgränd, Kungsängsgatan, Smedsgränd och Dragarbrunnsgatan.  

Byggår: 1952/97
Ombyggt/renoverat: 1992/97 samt 2016–2020
Uthyrningsbar handelsyta: 5000 kvm
Uthyrningsbar kontorsyta: 8000 kvm
Bostäder: 16 hyreslägenheter
Butiker: 17 butiker, 7 restauranger & caféer
Ägare: Atrium Ljungberg

HISTORIA

I början av 1900-talet hade Uppsala den högsta konsumtionen av cognac, rom och punsch i landet. Därför skulle det byggas ett spritpalats i city som kunde rymma lagring och förädling av stora mängder alkohol. Protesterna var höga och många ville se ett bibliotek på platsen (Dragarbrunnsgatan/Smedsgränd). Men universitet och regementet var intresserade av att kunna bunkra inför sina rituella bjudningar så protesterna fick föga genomslag. Tvärtom beslutade man sig för att öka tillgängligheten genom att hugga av hörnet och bereda plats för trafik. Idag är spritpalatset borta. Men den som vill ha något att dricka i mer måttliga mängder är välkommen till våra restauranger som ligger där, titta gärna lite närmare på det fina teglet inne hos till exempel The LoCo och Bastard Burgers. I det så kallade gamla spritpalatset finns också våra 16 hyresrätter.

Forum öppnade 1953 och tillhörde Kooperativa förbundet. Detta var det första större varuhuset i Uppsala och det första i landet med självbetjäning och var på den tiden Sveriges modernaste varuhus. Bredvid gallerian ligger Forumtorget som fått sitt namn efter gallerian. Under 1970-talet fick köpcentret heta Domus då Kooperativa förbundet standardiserade sina namn på sina affärer och större varuhus i städers centrum skulle då heta Domus. Under 1980-talet döptes köpcentret tillbaka till Forum igen då Uppsalaborna aldrig ville acceptera namnet Domus.

1992 byggdes gallerian om helt och firade 20-årsjubileum i sin nuvarande form 2012.

2016 påbörjades ombyggnaden som färdigställdes 2019. Det innefattade en omfattande upprustning och ombyggnad med syfte att skapa ett dynamiskt innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar. I galleriadelen har ytor frigjorts och ett tydligt, invändigt stråk skapats. Utbudet har stärkts med nya butiker, restauranger och caféer. De övre våningsplanen har omvandlats till attraktiva kontorsmiljöer kompletterat med flera nya bostäder. I samband med detta bytte Forumgallerian namn till Forumkvarteret.

 

KONTAKT ETABLERINGSFRÅGOR

Veronica Rudfelt, veronica.rudfelt@al.se, 070-253 52 46, Handel & Restaurang

Mikael Wessblad, mikael.wessblad@al.se, 072-518 17 50, Kontor