Fira 70 år med oss!

Dekorativ bild

Nästa år fyller vi 70 år! Forum öppnade 1953 och tillhörde Kooperativa förbundet. Detta var det första större varuhuset i Uppsala och det första i landet med självbetjäning och var på den tiden Sveriges modernaste varuhus. Bredvid gallerian ligger Forumtorget som fått sitt namn efter gallerian. Under 1970-talet fick köpcentret heta Domus då Kooperativa förbundet standardiserade sina namn på sina affärer och större varuhus i städers centrum skulle då heta Domus. Under 1980-talet döptes köpcentret tillbaka till Forum igen då Uppsalaborna aldrig ville acceptera namnet Domus.

1992 byggdes gallerian om helt och firade 20-årsjubileum 2012. 2016 påbörjades ombyggnaden som färdigställdes 2019. Det innefattade en omfattande upprustning och ombyggnad med syfte att skapa ett dynamiskt innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar. I galleriadelen har ytor frigjorts och ett tydligt, invändigt stråk skapats. Utbudet har stärkts med nya butiker, restauranger och caféer. De övre våningsplanen har omvandlats till attraktiva kontorsmiljöer kompletterat med flera nya bostäder. I samband med detta bytte Forumgallerian namn till Forumkvarteret.

Vi vill inför vårt 70-årsjubileum dela era minnen från Forums historia, allt från bilder till saker du varit med om. Skicka in dina minnen så kan vi fira tillsammans!

Vill du posta något:

Atrium Ljungberg AB (märk det med Forum 70 år)

Bredgränd 6

753 20 Uppsala

Skriv dina kontaktuppgifter noggrant så att vi kan nå dig!

Vill du skicka in via mail:

Ämne: Forum 70 år

Till: event@forumkvarteret.se

Kom ihåg att inkludera telefon nummer som vi kan nå dig på!