Beijer Alma

Beijer Alma är en internationell, börsnoterad industrigrupp. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla företag med god tillväxtpotential. Verksamheten inriktas på komponenttillverkning och industrihandel. Koncernen har drygt 2 600 medarbetare och finns på 60 marknader. Kunderna är företag i sektorer som fordon, verkstad, infrastruktur, telekom, energi, försvar och offshore.