Coeli

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare, med en stark plattform av finansiella tjänster. Coeli grundades 1994 och har förtroendet att förvalta drygt 50 miljarder kronor åt förmögna personer, företagare, Family Offices och stora institutioner. Genom vår partnerskapsmodell attraherar vi några av världens främsta fondförvaltare, team och entreprenörer för att säkerställa vårt värdeskapande till våra investerare.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar vi vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare, på samma villkor, i unika onoterade investeringar med förutsättningar att leverera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år. På så sätt säkerställer vi att vi har samma incitament som våra kunder.