Forumtorget

Forumtorget och Centrum för AMP

Forumtorgets verksamhet drivs av Centrum för AMP, en organisation med kunskap inom platsutveckling av offentliga miljöer, www.centrumforamp.se.

Offentliga och privata aktörer är med och finansierar arbetet för att möjliggöra ett levande och omhändertaget torg där besökare trivs och vill vara. En mötesplats som är tillgänglig för alla – mitt i Uppsala City.

 

Centrum för AMP har fått i uppdrag av kommun och fastighetsägare att ta hand om den offentliga platsen och skapa ett innehåll som bidrar till en attraktivare plats att vistas på. Målet är att Forumtorget ska vara välkomnande och uppskattas av många olika målgrupper under årets alla säsonger. Det kommer att ske en mängd aktiviteter och evenemang på platsen. 

 

Vi välkomnar nya idéer och inspiration som kan bidra till en offentlig plats som är attraktiv och välkomnande för alla målgrupper. Har du goda idéer som kan bidra till upplevelsen på torget? Hör gärna av dig!

 

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer. 

 

Carlos Lopez är verksamhetsledare för Forumtorget. Kontakta honom vid frågor, idéer och andra ärenden som rör verksamheten på Forumtorget.

carlos.lopez@forumtorget.se

+ 46 73 905 87 32