Helenius Ingenjörsbyrå

Helenius är en av landets ledande ingenjörsföretag med inriktning på kvalificerade installationskonsulttjänster inom klimat, VVS, projektledning och energi.

Tjänsteutbudet är komplett och täcker hela miljö-, VVS- och energiområdet med fokus på områdena infrastruktur, industri, bostäder, offentliga lokaler och kommersiella lokaler.

•  Projektering
•  Energisamordning
•  Energieffektivisering
•  Projekt- och installationsledning
•  Design Reviews
•  Renhetsteknik och skyddsventilation