Novacura

Novacura är ett IT-företag som använder tjänster och programvara för att effektivisera och förenkla våra kunders affärskritiska processer och ERP-plattformar.

Novacura är privatägt och har kontor i nio länder. Vi har 140 erfarna anställda och har huvudkontor i Göteborg. Vi är experter inom affärssystem och processförbättring. Med en helhetsbild av verkligheten i olika branscher, har vi lösningar som lätt kan anpassas för att passa varje kunds unika behov. Med vår produkt Novacura Flow skapas applikationer som snabbt kan förändras med kundens verksamhet eller omvärlden.