Stream Analyze

Stream Analyze – möjliggör AI. Överallt.

Stream Analyze har ett unikt verktyg, sa.engine, för att kunna skapa, distribuera och köra godtyckliga AI-modeller på valfri hårdvara, såsom sensorer, styrenehter, mm. Exempelvis kan man utveckla, testa och sjösätta modeller för förebyggande underhåll eller funktioner för automatisering. Vårt system möjliggör interaktiv sökning, transformering och analys av strömmande data i realtid under hela produktcykeln. Ansatsen möjliggör därför nya affärsmodeller, såsom att kunna ta betalt baserat på hur mycket en produkt används, istället för att betala för själva produkten samt möjliggörande av helt nya tjänster.