SwedeTime

I snart 20 år har SwedeTime tillhandahållit molnbaserade tjänster i ständig utveckling. Företagets vision är att leverera system för schemaläggning och bemanning där all funktionalitet ska utvecklas med slutanvändaren i fokus.

Företaget grundades 1999 av Ulf Appelgren och Per Appelgren - far och son. Deras kompetenser matchade varandra väl då Ulf var en erfaren företagsledare och ekonom och Per Appelgren utvecklare. Till en början byggde de ett IT-system för resursbokning. Produkten utvecklades snabbt och år 2002 blev det slutligen SwedeTime – ett system för schemaläggning av personal. Sedan dess har produkten utvecklats ytterligare och är idag ett komplett system för schemaläggning, bemanning, tidrapportering samt analys och uppföljning. År 2016 delades bolaget i två separata verksamheter som fick namnen SwedeTime AB och AR Internetplatsen AB. SwedeTime AB är inriktat mot privat näringsliv, medan AR Internetplatsen AB har optimerats för offentlig sektor. Båda systerföretagen marknadsför och säljer produkten SwedeTime Go. År 2021 gick Ida Bidevind in som VD för båda bolagen och hon fortsätter att driva dessa med kunden i fokus.

 

  • "SwedeTime är ett mindre bolag med alla de fördelar detta medför. Vi verkar i ett leverantörsnätverk där alla leverantörer bidrar med och fokuserar på det de är bäst på. Eftersom vi så tydligt nischat oss på bemanning och schemaläggning är det viktigt för oss att SwedeTime blir en naturlig integrerad del i kundens systemflora. Jag tror på kundens förmåga att plocka russinen ur kakan bland alla system som finns där ute och det är vår uppgift som leverantör att se till att vårt system fungerar i kundens helhetslösning. “

Ida Bidevind, VD SwedeTime

 

Varje dag underlättar SwedeTime för administratörer och samordnare och ger en effektivare arbetsdag. På andra sidan finns fast personal, timanställda, vikarier, konsulter med flera, som loggar in i systemet för att registrera arbetade timmar, avvikelser och för att boka upp obemannade pass.

 

SwedeTime används av mer än 50 kunder och varje månad hanteras över 30 000 arbetspass. Systemet integreras enkelt med andra system, så att varje kund får ut så mycket som möjligt utifrån sina behov. Idag finns integrationer till bland annat rekrytering, HR, lön och fakturering.