Tengbom

Vi är det lokala arkitektkontoret som kan rita en hel stad. Vi har full kompetens inom områdena arkitektur, landskap, stadsbyggnad, inredning och projektledning.

Vi arbetar gärna i uppdrag där alla dessa fem kompetenser samverkar.